Игри

Информация за страница Бургас

Бургас е най-големият град в Югоизточна България. Всъщност неговата площ от  263 644 кв.км го нарежда и на едно от първите места по големина в страната. Точният брой на населенето според последното преброяване от 2011 г. възлиза на 200 271 души. По този показател града се нарежда на четвърто място в страната. Градът е изключително важен икономически, транспортен, административен и културен център  на Югоизточна България. Освен че е административен център на едноименната община, градът е и седалище на регионални  и национални институции. Най-голямата химическа и нефнета рафинерия в Югоизточна България функционира до града, като същевременно това е и най-големият работодател в България. Там се намират още и международното и второто по натовареност летище в страната, най-голямото българско пристанище и единственото нефтено пристанище. В града е разположен и Черноморският риболовен флот, също и част от българския военноморски флот и бреговата охрана. Местоположението на града между няколко природни резервата и защитени местности,антични и средновековни селища, Черно море, както и ежегодните фестивали, по всяко време на годината привличат много туристи. Бургаската катедрала, която носи името на двамата солунски братя Кирил и Методий, а също и защитената местност Пода, принадлежат към 100-те национални туристически обекта. Манастирът Св. Анастасия пък, който се намира на едноименния остров в акваторията на Бургаския залив, всъщност е единственият запазен средновековен островен манастир в Черно море. Бургас е разположен в източната част на Бургаската низина, която пък се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен в най-западната точка на Черно море, градът дава име на едноименния залив.

                В града има две пясъчни коси. Едната от тях е Комлука, разположена между Бургаското езеро и Черно море и чиято дължина достига 3 км, а широчина -  1 км. Атанасовската коса, разположена между Атанасовското езероо и Черно море, е дълга около 1 км. В акваторията на Бургаския залив се намира и черноморският остров Св. Анастасия, отдалечен на 6.5 км разстояние от брега. Изграден е от вулканични скали, а  в най-високата си точка достига 12 м. Климатът в Бургас и региона може да бъде определен като влажен субтропичен с морско и континентално влияние. Що се отнася до средния месечен брой слънчеви часове, през юли той достига 328.6. Средната температура на въздуха през зимата достига до 2.1 градуса през януари. В землището на града пък са обявени един природен резерват  заедно с няколко други защитени зони и природни територии. Поддържан резерват е Атанасовското езеро, обявено през 1980 г. и заемащо площ от 1002.3 хектара след няколко разширения. През 1997 г. най-западният край на Бургаското езеро с бреговата ивица с обща площ от 379 хектара е обявен за защитена територия от типа защитена местност. В някои от защитените местности и територии се провеждат и международни проекти, които с влизането на Бургас в Европейския съюз влизат в европейската екологична мрежа Натура 2000 – обявени съгласно Закона за биологичното разнообразие. Контролът по спазването на природозащитните режими обаче е нищожен и не е на необходимото ниво. Например липсва много необходимата подвижна охрана, която да противодейства ефективно на нерегламентирания лов и риболов, който се случва особено често през зимните месеци.

 

Етикети:   Хотели , Пътуване и туризъм , Море , Лято , Екскурзии , Градове , България
eXTReMe Tracker